Vitamine

I. 3. Principalele (pro)vitamine şi (info)energetica naturii umane  Tratamentul homeopatic implică şi un regim igienico-dietetic ce să asigure din surse ecologice un aport vitaminic suficient pentru organismul uman aflat în deficit şi/sau exces (info)energetic. În acest context trebuiesc

Omul mă surprinde cel mai mult la umanitate. Omul îşi sacrifica sănătatea pentru a face bani. Apoi îşi sacrifica banii pentru a-şi recupera sănătatea. Apoi este atât de nerăbdător cu gândul la viitor încât nu se bucura de prezent. Rezultatul este că nu trăieşte nici în prezent, dar nici în viitor. Trăieşte de parcă

Omul modern S-a făcut din totdeauna distincţia între sănătatea potenţială (cenestezică), reflectând rezistenţa organismului faţă de boală şi/sau sănătatea virtuală (cenestopatică) obţinută cu ajutorul medicinii alopatice (de sinteză). Totuşi, sănătatea este cu totul altceva decât lipsa posibilă a

Motto: Sufletul este adesea mai bolnav decât fiinţa trupească, medic acad. dr. Ioan Pârvulescu Homeopatia defineşte o componentă importantă, dacă nu decisivă a medicinii ecologice (naturiste); un concept mai larg din care fac parte şi fitoterapia ori turismul. Reabilitată în ultima vreme

Rudyard KIPLING Traducere: Mihai BOTEZ   de poţi să-ncătuşezi gându-ţi ucigaş şi laş… când toţi din jur capul şi-l pierdură inima-ţi înveninând cu lacrimile lor de ură…   de poţi în tine-ncredere să ai, în timp ce prietenii de altădată, neîndurători te-au părăsit demult, dar i-ai iertat, pentru ceea, ce-au ajuns şi sunt…   de [...]

Homeopatia în tratamentul etilismului cronic, tabagismului şi cafenismului Cel care a apelat la extaz pentru a gândi, nu va mai putea gândi decât în extaz BAUDELAIRE CUVÂNT ÎNAINTE     Lucrarea intitulată HOMEOPATIA ÎN TRATAMENTUL  ETILISMULUI CRONIC este gânditǎ de autori drept o

Sisteme vagi

Teoria sistemelor vagi are la bază structuri fine  ce permit, ca prin intermediul acestora, să se studieze componente dintr-un limbaj imprecis (inclusiv semiologic), dar cu posibilitatea flexibilităţii gândirii umane în aşa fel, încât se pot lua decizii diagnostice şi terapeutice în compensaţie orientându-ne după

Definiţie 1: O funcţie vagă este o aplicaţie f : [0,1]n → [0,1], unde:     ce poate fi exprimată cu ajutorul unei expresii corect formate folosind simbolurile: f (parametrul funcţiei), f* (inversa funcţiei), V (sau), Λ (şi). Următoarea propoziţie va conţine rezultate fundamentale pentru caracterizarea funcţiilor vagi:

TEORIA CUNOAŞTERII   SENZORIALE  ŞI/SAU EXTRASENZORIALE:  DE LA CUTUME LA LEGILE ÎNTÂMPLĂRII   „Dacă vor exista vreodată oameni mai înţelepţi ca noi cei de azi, ei vor fi conduşi de nebuni” George SCOOT   Medicina empirică a resimţit nevoia încă de la începuturi a unui mod de a nota şi a

Hipnoza clinică

Ce este hipnoza? Hipnoza reprezintă o modalitate eficientă şi recomandabilă de a ajunge la inconştient. Prin ea cel hipnotizat este ajutat să retrăiască amintiri şi să realizeze