Homeopatia în tratarea etilismului

Homeopatia în tratamentul etilismului cronic, tabagismului şi cafenismului

Cel care a apelat la extaz pentru a gândi, nu va mai putea gândi decât în extaz

BAUDELAIRE

CUVÂNT ÎNAINTE

    Lucrarea intitulată HOMEOPATIA ÎN TRATAMENTUL  ETILISMULUI CRONIC este gânditǎ de autori drept o interfaţă a perspectivei alopatice, istoric asumatǎ deja în psihiatrie, o originală repunere în drepturi a medicinii naturiste (ecologice), viziune explicativă asupra mecanismelor homeopatiei. Cartea ar putea fi considerată drept una întemeietoare, valoarea acesteia este cu atât mai mare, ea reprezentând un instrument de lucru util deopotrivă medicilor de familie, neuropsihiatri şi alte categorii de specialişti, tehnicienilor homeopaţi, dar şi diverşilor specialişti preocupaţi de cercetarea clinică îndeobşte. Prin accesibilitatea intuitivă pe care CD-MM-ul asociat cărţii  (autor: dr. Mihai V. Botez) o susţine optim, lucrarea poate avea un deosebit impact stimulativ asupra personalului medical aflat în faţa unor opţiuni profesionale; adică studenţi, medici generalişti, farmacişti  ş.a., care îşi desăvârşesc specializarea.

Contribuţia autorilor la realizarea volumului este mai mult decât relevantă :

  • · O primă parte convenţionalǎ revine în foarte bună măsură practicianului din domeniul psihiatriei :

- dr. OLGA BOTEZ – medic specialist psihiatru, fiind rezultatul unui pertinent studiu bibliografic cu privire la “ce“ reprezintă homeopatia “pentru” etilismul cronic şi alcoolofilie, la principiile şi modalităţile practice de utilizare a remediilor homeopatice şi regimul dietetic impus, studiu implicit dublat de inserţia unei deosebite cazuistici personalizate.

           

             · A doua parte a lucrării, posibil de definit drept integrală, beneficiază de contribuţia complementară a unui autor cu preocupări diferite  de fundamentare ştiinţificǎ  a homeopatiei clinice:

          – dr. MIHAI V. BOTEZ, preşedintele Academiei de Studii Înalte, Iaşi – România şi practician, totodată cercetător cu vădite aspiraţii integratoare, dezvoltǎ un inedit model fizico-matematic al teoriei relativităţii spaţiului adaptat la starea de  sănătate a organismului uman, implicând totodată privilegiile originare ale (bio)laserterapiei şi/sau ale unei componente naturiste  fundamentale a medicinii ecologice – homeopatia.

          – dr. Olga Botez, cercetător şi practician de factură inter- şi transdisciplinarǎ, cu  lucrări valoroase  în domeniul fitoterapiei şi al pediatriei, recomandată fără alte cuvinte şi care ne propune o fundamentată explicaţie şi aplicaţie a implicaţiilor homeopatiei pentru patologia umană, printr-o  argumentare originală în contextul întregii lucrări şi de referinţă pentru o nouă interpretare, a unui mod de acţiune adaptat circumstanţelor clinice privind evoluţia societăţii omeneşti contemporane aflată sub influenţa nefastă a acestui flagel fantastic numit etilism cronic şi alcoolofilie.

În încheiere luând în consideraţie aceste însuşiri deosebite pe care lectura individuală şi utilizarea efectivă a lucrării urmează desigur a le valida, nu-mi rămâne decât să urez bun augur unei cărţi de specialitate ce prin sinergia efectului de grup va avea cert un ecou deplin atât în conştiinţa medicinii româneşti contemporane cât şi a publicului larg în calitate de real şi întemeiat beneficiar al medicinei homeopatice şi totodată al (bio)laserterapiei integratoare.

2. UN DAR AL VIEŢII

“În orice lucru, dacă natura nu ajută, este greu ca ştiinţa şi silinţa să facă vreun progres.”

MONTAIGNE

 

2.1. Interfitronul, o terapie sinergică

Interfitronul reprezintă o modalitate prin care într-un remediu de sorginte fitoterapeutică se cumulează sinergic trei principii terapeutice esenţiale asumate de practică medicală actuală:

- principiul similitudinii (homeopatie);

- principiul contrarietăţii (fitoterapie);

- principiul însuşit al pulstonicii şi/sau al emisiei stimulate sau/şi amplificate de o radiaţie  în domeniul energiei luminoase/bioluminiscenţă a  microundelor (DDM).

Lumina – prin componenta cea mai pură (coerentă), LASER-ul – are ca particularitate fundamentală transmiterea infoenergetică, astfel anumiţi parametri de densitate, frecvenţă etc. vor transmite tocmai informaţia absolut necesară organismului decompensat (info)energetic, iar transmiterea se va identifica astfel, ca un proces de infolaserbioenegetică (ILBE).

Dinamizarea printr-o modalitate alternativă a produselor fitoterapeutice face în acest mod, că produsul final obţinut să dobândească, pe lângă calităţile terapeutice ale plantelor (fito) şi însuşiri noi, determinate de particularităţile parametriale ale laserului, prin amplificări pulstonice, când va rezulta un produs terapeutic nou având aparent aceeaşi structură (bio)fizico-chimică, dar înnobilat (dinamizat) de valenţele suplimentare ale puterii laserului. Prin această particularitate interfitronul dobândeşte inedite proprietăţi curative, chiar decisive pentru procesul vindecării organismului uman (animal) aflat într-un deficit sau exces (info)energetic datorită unor boli consumptive.

INTERFITRON, UN DAR AL LUMINII…

2.2. Despre fericirea de a trăi: o adevărată poveste

Mă numesc Ioan Pârvulescu, am 75 de ani şi sunt medic specialist oncolog. Aşa cum se întâmplă câteodată, neşansa a făcut să fiu afectat grav tocmai de boală, pe care toată viaţa eu m-am străduit să o înving.  Speranţa părea a fi dispărut în anul 2002, atunci am fost operat de o tumoare (corporeală) de pancreas cu metastaze hepatice şi pleuro-pulmonare, de prof. univ. dr. Eugen Tîrcoveanu de la Clinica I Chirurgie a Spitalului Universitar “Sf. Spiridon” Iaşi, care nu a mai putut face decât să confirme existenţa tumorii şi să-mi închidă abdomenul. Disperat, am căutat alternative, printre care şi un autovaccin preparat la Institutul Cantacuzino, filiala Iaşi. Cu acest prilej, în prezenţa doamnei dr. Virginia Oiţă (care urma tratamentul dr. Botez pentru un cancer de col uterin), l-am cunoscut pe dr. Mihai V. Botez – omul, care mi-a reînviat speranţa de viaţă spunându-mi că are la dispoziţie o descoperire din domeniul medicinii naturiste un remediu ce integrează  tehnologie laser (HÂLT: high laser technologies incorporated).

          Am acceptat imediat să îl folosesc, chiar dacă marca (INTERFITRON) nu era înregistrată (reţetă magistrală). Oricum n-aş fi găsit altceva decât, eventual, înţelegerea şi compasiunea unui preot. Zis şi făcut!…  După aproximativ 30 de zile starea sănătăţii mele s-a ameliorat semnificativ: până atunci tumora crescuse în dimensiuni, iar starea mea generală se agravase (40 kg./173cm.)

            La controlul făcut prin bunăvoinţa doamnei dr. Felicia Crumpei, medic primar imagist la Spitalul Universitar “Sf. Spiridon” Iaşi, care mă avea sub observaţie de 2-3 luni, am aflat ecografic, că tumora s-a mai micşorat în dimensiuni, s-a  încapsulat, ceea ce în limbaj oncologic putea să însemne că s-a transformat din malignă în benignă.

Din acel moment m-am alăturat domnului dr. Mihai V. Botez în demersul lui de a vindeca bolnavi disperaţi fiind cunoscute cazurile unor bolnavi precum:

- Theodor Burghelea, 82 ani: cancer de prostată-astm;

          – Ana-Maria Ţîrdea, 30 ani, cu mastoză chistică masivă ambii sâni;

  -  Ion Lungu, 55 ani: hepatită cronică persistentă şi adenom de prostată, obs. leucemie;

- Petru Rediu, 60 ani: hepatită cronică persistentă (tip B), diabet zaharat tip II şi adenom de prostată;

- Gîrleanu Sofia, 62 ani: hepatită cronică (tip C), obs. ciroză hepatică şi numeroase alte cazuri de acest fel.

                În toate aceste situaţii s-a dovedit, că INTERFITRONUL – un adevărat fito-interferon (FINF) de fapt, dublat de acţiunea HÂLT, ameliorează semnificativ starea de sănătate, cum personal pot să confirm, făcând ca afecţiunile menţionate şi alte cauze greu de cunoscut şi controlat să fie aduse într-un stadiu în care speranţa de viaţă poate să  reînvie.

Dacă îmi veţi permite, tot eu vă voi urmări evoluţia sănătăţii, chiar de la distanţă sau personal, în cadrul Centrului Medical “THEMIS-ART”.

- înnobilat cu tehnologie laser încorporată (HÂLT);

- presupunând indicaţii dietetice naturiste;

- implicând norme de igienă şi de comportament socio-spiritual elevat.

Folosindu-l asemenea mie:

VĂ VEŢI REDEŞTEPTA DORINŢA DE VIAŢĂ.

Dr. Ioan Pârvulescu

medic specialist oncolog

Tags: , , , , , , , ,

Lasa un raspuns.