Sisteme vagi

Teoria sistemelor vagi are la bază structuri fine  ce permit, ca prin intermediul acestora, să se studieze componente dintr-un limbaj imprecis (inclusiv semiologic), dar cu posibilitatea flexibilităţii gândirii umane în aşa fel, încât se pot lua decizii diagnostice şi terapeutice în compensaţie orientându-ne după

(sau iubirea şi moartea) Definiţie: Fie un sistem S (senzorial) de structură

Relaţia de cuplu

„O iubire mare e mai curand un proces de

Definiţie 1: O funcţie vagă este o aplicaţie f : [0,1]n → [0,1], unde:     ce poate fi exprimată cu ajutorul unei expresii corect formate folosind simbolurile: f (parametrul funcţiei), f* (inversa funcţiei), V (sau), Λ (şi). Următoarea propoziţie va conţine rezultate fundamentale pentru caracterizarea funcţiilor vagi:

TEORIA CUNOAŞTERII   SENZORIALE  ŞI/SAU EXTRASENZORIALE:  DE LA CUTUME LA LEGILE ÎNTÂMPLĂRII   „Dacă vor exista vreodată oameni mai înţelepţi ca noi cei de azi, ei vor fi conduşi de nebuni” George SCOOT   Medicina empirică a resimţit nevoia încă de la începuturi a unui mod de a nota şi a