Publicaţia electronică „Confluenţe Româneşti” (www.confluente.ro) a apărut din dorinţa promovării valorilor româneşti în ţară şi peste hotare contribuind la unitatea românilor de pretutindeni. Prin intermediul articolelor şi a materialelor audiovizuale prezentate, publicaţia „Confluenţe Româneşti” reuneşte contribuţia de autor în principal a comunităţii româneşti din diaspora.

 

Nevoia unei astfel de comunicări publicistice se desprinde din necesitatea conştientizării apartenenţei la spaţiul românesc a persoanelor care au emigrat din ţară în diferitele perioade din istoria recentă. Idealul manifestat de către materialele publicate constă în renaşterea spiritualităţii autentice, promovarea valorilor naţionale şi unitatea dincolo de frontiere.

 

Prin utilizarea comunicării moderne prin intermediul Internetului, „Confluenţe Româneşti” reuşeşte să ajungă la dispoziţia celor interesaţi contribuind la renaşterea identităţii naţionale şi la dezvoltarea sentimentului de unitatea etnică, îngemănând elemente de creştinism biblic, ce trece dincolo de apartenenţa denominaţională.

 

„Confluenţe Româneşti” se constituie ca o etapă ultimă în evoluţia principiilor ce au stat la baza constituirii blogului creştin „Jurnal de studiu şi Rugăciune” în cursul anului 2005. La acea dată Octavian Lupu, editorul principal al publicaţiei „Confluenţe Româneşti” a alcătuit acest blog cu scopul de a complementa emisiunile radiofonice intitulate „Şcoala Cuvântului” şi „Jurnal de Studiu” difuzate de către postul „Radio Vocea Speranţei” – Bucureşti.

 

Ca urmare a extinderii activităţii de publicare electronică prin colaborarea cu jurnalişti de marcă din diaspora românească, acest blog a evoluat devenind o publicaţie electronică sub numele „Conexiuni Creştine Contemporane” (www.conexiunicrestine.ro) în cursul anului 2007. În mod deosebit se menţionează colaborarea cu publicaţiile „Phoenix Mission” (www.phoenixmission.org) şi „Bruxelles Mission” (www.bruxellesmission.org) conduse de către jurnalistul american de origine română Octavian Curpaş din Phoenix, Arizona.

 

Evoluţia mereu crescândă a publicaţiei „Conexiuni Creştine Contemporane” prin contribuţia de articole preponderent laice a condus la necesitatea modificării titulaturii în „Conexiuni Contemporane” (www.conexiunicontemporane.ro), acest lucru realizându-se în decursul anului 2011. În acest sens, a fost definitorie colaborarea cu jurnalistul australian de origine română George Roca din Sydney, New South Wales prin contribuţia de articole de o calitate deosebită furnizate de români stabiliţi în diferitele părţi ale lumii.

 

Astfel, s-a născut ideea unei noi abordări axate pe valorile româneşti şi a apărut publicaţia „Confluenţe Româneşti” (www.confluente.ro) destinată renaşterii spiritualităţii româneşti în ţară şi peste hotare, fapt ce s-a realizat în luna martie 2011.

 

Redacţia Confluenţe Româneşti

Tags: , , , , , , , , , ,

Lasa un raspuns.