Iubire de Mireasặ

Ioan LILA

PE MINE NU M-A IUBIT NICIO FEMEIE

 

Pe mine nu m-a iubit nicio femeie,

Toate au vrut de la mine câte ceva:

Unele sufletul meu, luându-mi speranţa,

Că va răsări soarele şi în inima mea.

 

Pe mine nu m-a iubit nicio femeie,

Nici cele caline, nici cele pline de pasiune.

Eu le eram umbrela pentru vremea cea rea,

Eu le transformam în zeiţe ca prin minune.

 

Pe mine nicio femeie nu m-a iubit.

Eu le-am iubit pe toate, ca un disperat.

Dar ele s-au risipit ca valurile mării

Şi am rămas singur,  când au plecat.

 

 

Pentru Maria-Diana

 

Pe tine te-aş iubi într-o grặdinặ.

Pe un morman de frunze te-aş iubi.

Tu nici nu ştii cât e de blîndặ frunza

Şi cât de tandrặ-n şopatặ ar foşni.

 

Iubirea şi pe ea o ameţeşte.

Când era verde ea a tremurat,

Pặtrunsặ blând de razele de soare,

Care o inundau cu-n vis curat.

 

Ce e iubirea, de nu-i împlinitặ ?

M-aş rặstingni în trupul tău smerit.

Şi tu te-ai risipi în templul meu,

Cutremuratặ de atât iubit.

 

Într-o grặdinặ te-aş iubi, minune,

Cum se revarsặ râul pe câmpie,

Cum  zburdặ cặprioara pe coline,

Când tremurặ sfioasa-ţi pặpặdie

 

 

Pe unde umblai tu, frumoasa mea mireasặ

 

dimanche 1er marş 2009

 

Pe unde umblai tu, frumoasa mea mireasặ

Cu trupul undios şi pielea de mặtasặ ?

Te aşteptam sặ intri, în viaţa mea, seninặ,

Dulceaţặ risipitặ în voaluri de luminặ.

 

Erai atât de blîndặ şi mi te risipeai

Cu zumzete de-albine în pặrul meu bặlai.

Ca o liană dulce te-ncolaceai pe mine,

Topindu-mặ în ceruri cu mîngieri divine.

 

Nici azi n-am uitat clipa în care mi te-ai dat,

Pe-o pajişte curatặ, tu, vis adevặrat.

De dorul fiinţei tale şi azi sufletu-mi plânge,

Dar ne-am trezit cu gândul c-aveam acelaşi sânge.

 

Şi, cine ştie, poate cặ noi am fost meniţi,

Sặ fim numai o clipặ de-a pururi fericiţi,

Sau sặ croim o altặ cărare de zặpadặ

Pentru umanitatea ce stặ din Rai sặ cadặ.

 

Ioan Lila

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Lasa un raspuns.