Mireasa lui Cristos

Raze de Românism

Maica Parascheva s-a născut în satul Epivat din Traci, nu departe de Constantinopol şi a trăit pe vremea despărţirii Bisericii de la Roma de Biserica Sobornicească Ortodoxă (1054). A fost crescută de părinţi în credinţă. De mai multe ori a ajutat săracii, oferindu-le hainele ei şi fiind aspru

Read more

Sisteme vagi

Teoria sistemelor vagi are la bază structuri fine  ce permit, ca prin intermediul acestora, să se studieze componente dintr-un limbaj imprecis (inclusiv semiologic), dar cu posibilitatea flexibilităţii gândirii umane în aşa fel, încât se pot lua decizii diagnostice şi terapeutice în compensaţie orientându-ne după

Read more

Funcţia vagă

Definiţie 1: O funcţie vagă este o aplicaţie

f : [0,1]n → [0,1], unde:

ce poate fi exprimată cu ajutorul unei expresii corect formate folosind simbolurile: f (parametrul funcţiei), f* (inversa funcţiei), V (sau), Λ (şi).

Următoarea propoziţie va conţine rezultate fundamentale pentru caracterizarea funcţiilor vagi:

Read more

Cunoaşterea senzorială

TEORIA CUNOAŞTERII   SENZORIALE  ŞI/SAU

EXTRASENZORIALE:  DE LA CUTUME LA LEGILE ÎNTÂMPLĂRII

 

„Dacă vor exista vreodată oameni mai înţelepţi ca noi cei de azi, ei vor fi conduşi de nebuni”

 

George SCOOT

 

 

Medicina empirică a resimţit nevoia încă de la începuturi a unui mod de a nota şi a

Read more