Părăsire

Ioan LILA
PREMIERA
Mă uit la tâmpla mea

Saturday, November 13, 2004

Mă uit la tâmpla mea ca la o apă
Şi mi se-ntâmplă să nu mă văd sub luciul ei
Sub vălul ei care s-a răsturnat pe mal
S-a risipit în stelele de sticlă de luciri
De tainice sclipiri amare ude reci
Şi de iubirea grea a păsării, pesemne…

M-ai rặstignit în tine, fecioarặ amặruie,
Cu trupul de zặpadặ şi miezul de gutuie.

Eram până mai ieri cernut mặrunt de stele,
Azi vreau sặ zburd ca vântul prin pletele-ţi rebele.

Tu eşti o dimineaţặ de primavarặ dulce,
În care vrea şi cerul, aievea, sặ se culce

Şi cum pot fi eu, oare, etern numai o clipặ,
Decât sorbindu-ţi zborul etern de sub aripặ ?!

 

PREMIERA

M-au pặrặsit iubitele pe rând

Pentru Maria-Diana

M-au pặrặsit iubitele pe rând.
Iubirea vine, trece ca o boare.
E dureros sặ ştii cặ se-ofileşte –
Nici floarea nu-i, în veci, nemuritoare

Dar mi-a rặmas în suflet fiecare –
Unele m-au iubit cu-adevặrat,
Altele doar m-au alintat o vreme
Şi-apoi, spre alte tặrmuri au plecat.

Ce sặ regret, cặ flacặra se stinge,
Cặ dupặ ploaie câmpul reînvie ?
Încet, încet, se risipeşte-n aer
Şi delicata, blânda pặpặdie.

Şi-acum, când ninge iarặşi cu petale,
În mine şi mặ-neacặ fericirea,
Eu ştiu, Arthemis, cặ mi-e imposibil
S-ating doar c-o privire nemurirea.

Şi ai sặ zbori şi tu spre alte zặri.
Aşa-i mai bine, dar sặ mặ anunţi,
Ca sặ-ţi dau aripi, cặ sặ zbori, iubire,
Şi dup-o clipặ vreau sặ mặ şi uiţi.

Cặ tot ce-a fost sau nu a fost iubire,
Se risipeşte-n cer ca o vặpaie.
Blândeţea nopţii încă ne mângâie,
Greierii iar nuntesc dupặ o ploaie.

Tu eşti un crin regal atât de pur,
Cặ, sặ te-ating, e o impietate.
Te mângâi doar în gând, ştiind cặ-mi eşti
Mult mai aproape doar când eşti departe.

Ioan LILA

Dormi în pace, Doamne!

(fragment din antologia poetică de autor – “Casa memorială Dăncuş”)

o să ajungem cu toţii pictaţi pe biserici, mâzgăliţi rapid prin w.c.-uri publice,
o să fim uşor de recunoscut, uite-i,
o să strige căutătorii de muzee.
(eu să simt înflorindu-mi în ochi volţii
bezmetici ai reflectoarelor, apoi căzând petală cu

Read more