Ceasurile Nopţii

Cristina LILA

CEASURILE NOPŢII

 

Sigur, ceasurile nopţii

Bat la fel ca-ntotdeauna

Adunându-şi din răstimpuri

Clipa aia, numai una

 

Restul clipelor se varsă

În oceanul unui vis

O carcasă încă arsă

Într-un măr din paradis

 

Şi de-aceea efemerul

Este încă risipit

În oceanu-n care cerul

A căzut din infinit !

 

 

ZILELE BLÂNDE SAU PROASTE

 

Prin cenuşa vieţii noastre

Clipele au ars amare

Zilele blânde sau proaste

Vor fi devenit coşmare

 

Noi suntem acele umbre

Care au căzut în ceaţă

Amintiri aproape sumbre

De dincolo de viaţă

 

Şi, voi, transformaţi în îngeri

Nu aveţi de ce va plânge –

Trupule, tu de ce sângeri,

Înecat în mari de sânge ?

 

 

DE A FI !

 

De a fi – ce întâmplare

Dulce ca un măr domnesc

Îşi alege fiecare

înger pur, dumnezeiesc

Cerşetorii de tristeţe

Zac aievea într-un vis

Răstignit , fără culoare

Pe crucea din paradis

 

Cristina Lila

Şi soarele a scăpătat

(Volum poeme 6)

Ioan LILA

 

Şi soarele a scăpătat

Frate Pituţ, iartă-mă că plâng

(în memoria lui Gheorghe Pituţ)

 

Şi soarele a scăpătat

Pe după dealul cu spinarea

Înfiptă-n ceruri precum marea

Învolburată pe-nserat

 

Şi a căzut din cer lumina

S-au stins şi stelele cernite

Şi toate par a fi silite

Să dea numai pe mine vina

Read more

Sănătate potenţială şi virtuală

Omul modern

S-a făcut din totdeauna distincţia între sănătatea potenţială (cenestezică), reflectând rezistenţa organismului faţă de boală şi/sau sănătatea virtuală (cenestopatică) obţinută cu ajutorul medicinii alopatice (de sinteză). Totuşi, sănătatea este cu totul altceva decât lipsa posibilă a

Read more

Nicicând

Cristian BODNĂRESCU

 

Mă uimea acea privire,

Acel chip surâzător

Acel vuiet ce înalţă

Şoapta unui singur dor.

 

Iar când roua dimineţii

Te scălda în a ei mare

Două mâini de roze

Read more

Tu erai!

Ioan LILA

Tu erai… te-am zărit de departe

Tu erai… te-am zărit de departe,

Silueta ta de liană se unduia

Ca aburii zilei pe o şosea

Care ne uneşte şi ne desparte

Tu erai… nu puteam să-ţi confund

Mersul graţios, legănat, nostalgic

Respirând o lumină de borangic

Ce îţi luneca mângâioasa din străfund

Şi de

Read more