Flori de primăvară la jumătate de veac

 

In această frumoasă zi de primăvară directorul general al bibliotecii municipale din Bălţi, doamna Zinaida Dolinţă îmlineşte frumoasă vărsta, cea de 50 de ani.

Zinaida Dolinţă slujeşte cartea

Atâtă cât valorează bibliotecarul, întocmai atâtă valorează şi biblioteca, spunea un savant francez. Anume după acest credo se conduce Zinaida Dolinţă, perfectându-şi permanent propriile calităţi profesionale. Zinaida Dolinţă a reuşit să transforme biblioteca municipală din Bălţi într-un centru metodic din zona de nord a republicii. Doamna este un slujitor al cărţii, cu adevărat consacrat acestei nobile profesiei.

Zinaida este o fire binevoitoare, atentă, deschisă, plină de afecţiune şi înţelegere faţa de prieteni, colegi, o soţie şi mamă iubitoare, dar şi o fiică grijulie. Simplitatea, bunavoinţa, inteligenţa, viociunea,firea glumeaţă şi veselă au reuşit să se păstreze la dumneaei şi până în prezent. Este omul proiectelor duse până la capat, o prezenţă notorie în viaţa culturală a municiupiului Bălţi.

Coşeriu şi Renaşterea Naţională

 

 

O cunosc pe dinstinsa doamnă de mulţi ani şi-aş dori să evidenţiez încă o latură a caracterului Zinaidei Dolinţă, despre care se cunoaşte mai puţin. Vreau să vorbesc despre patriotismul dumneaei. Chiar în primii ani de renaştere naţională, a devenit un mare militatant şi propagandist a limbei noastre, cei românească. În cadrul bibiotecii a reuşit să deschidă o filială a Cărţii Române, la baza căreia a stat o donaţie de cărţi din partea unei biblioteci judeţene din Ialomiţa. Ei îi aparţine ideea de a renumi biblioteca cu numele remarcabilului savant lingvist Eugeniu Coşeriu. Acest savant, fiind originar din Bălţi, a predat limba romănă, lingvistica indo-europeană la peste 30 de universităţi ale lumii. Coşeriu a fost membru de onoare a diferitelor societăţi lingvistice, a mai multor academii şi instituţii academice din Europa, Asia şi America.

Un pas făcut către dărâmarea Zidului Comunist…

 

Doamna făcea parte din Mişcarea Creştin-Democrată a Femeilor de la înfiinţarea acesteia şi apoi, după fuzionarea mişcării, ca membră a Partidului Social-Liberal, un partid cu orientare anticomunistă vizibilă. Eu, fiind pe atunci preşedintele secţiei municipale a acestui partid, des mă adresam către Zinaida, să ne permită să desfăşurăm şedinţele biroului sau diferite manifestări în cadrul partidului. Asumându-şi marele risc de a fi concediată, doamna permitea organizarea multor activităţi suspecte comuniştilor, oferindu-ne localuri. Şi asta era pe timpuri, când mulţi alţi aşa pretinşi patrioţi şi-au plecat capurile de teamă să nu fie, întâmplător bănuiţi că sunt unionişti sau anticomunişti. Chiar şi în zilele noastre, când la guvernarea s-au instalat democraţi, la Bălţi puterea locală aparţine comuniştilor, acest municipiu este o adevărată citadelă a lor.

Dragă Zinaida, permite-mi să te felicit din toată inimă cu acest frumos jubileu, dorindu-ţi multă sănătate, prosperitate, fericire, bucurie ,împlinirea tuturor dorinţelor alături de cei dragi! La mulţi ani!

Liudmila Ialău

Leave a Comment